Möbler
Utemöbler
Sängar
Mattor
Belysning
Möbelvård
Heminredning
Fynd
Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Nordiska möbler i Broby AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vi har samlat in personuppgifterna: Kategorier av personuppgifter: Ändamål med behandlingen Laglig grund
Från dig eller folkbokföringsregistret (på din begäran) Namn, e-post, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer Administrera ditt köp, t.ex. identifiering och ålderskontroll, ta emot beställningen och leverera produkten Fullgörande av avtal
Från dig Namn, e-post och ev. övriga personuppgifter du väljer att dela med vår kundtjänstpersonal Tillhandahålla kundtjänst Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig kundtjänst på begäran (intresseavvägning)
Från dig Namn, e-post,  tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du köpt Analysera ditt onlinebeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster (intresseavvägning).
Från dig Personuppgifter du har lämnat i en recension, t.ex. namn Visa recensioner för andra kunder och anpassa våra produkter och vårt utbud Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att visa recensioner och anpassa produkter utifrån sådana recensioner (intresseavvägning)
Från dig Namn, e-post, information om ditt köp och användning av produkten Administrera returer Fullgörande av avtal
Från dig Namn, e-post, information om dina köp Efterleva tillämplig lagstiftning, t.ex. lagar om reklamation, bokföring, skatt och produktsäkerhet Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser
Från dig Namn, e-post, information om dina köp Tillvarata våra rättsliga intressen, t.ex. vid utebliven betalning Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillvarata våra rättsliga intressen, t.ex. få betalt (intresseavvägning)
Via cookies på våra hemsidor Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du köpt eller sett på vår hemsida eller en av våra hemsidor Analysera ditt onlinebeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig Samtycke
Via cookies på vår hemsida Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik För att säkerställa att vår hemsida fungerar Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa att vår hemsida fungerar som planerat (intresseavvägning)
Via cookies på vår hemsida Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik För att utveckla vår hemsida, t.ex. baserat på hur hemsidan används Samtycke

Rätt att ångra samtycke

Om vi använder ditt samtycke som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, har du rätten att när som helst ångra ditt samtycke genom att kontakta oss. Vår kontaktinformation finns längst ned i vår integritetspolicy.

Rätt till information

Du har rätten att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter som är relaterade till dig. Denna information inkluderar en kopia av dessa uppgifter tillsammans med detaljer om varför de behandlas, vilka kategorier av uppgifter som behandlas, vilka som mottar uppgifterna, hur länge de lagras, samt dina rättigheter gällande behandlingen. Dessutom inkluderar det information om automatiserat beslutsfattande, säkerhetsåtgärder vid eventuell överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES, och om uppgifterna inte samlades in från dig, deras ursprung.

Rättelse

Om de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade, har du rätt att begära korrigering eller komplettering av dem utan onödig dröjsmål.

Rätt till radering

Du har ofta rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter snabbt. Detta gäller när (i) uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de behandlas för, (ii) du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, (iii) du motsätter dig behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller behandling som sker med stöd av en intresseavvägning som rättslig grund, och vi inte kan visa att det finns tvingande och berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen och rättigheter, (iv) behandlingen inte är för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, (v) uppgifterna har behandlats olagligt eller (vi) uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som utförs med stöd av intresseavvägning som rättslig grund, inklusive profilering. Dessutom har du alltid rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. I sådana fall kommer vi sluta behandla dina personuppgifter, om vi inte kan visa att det finns tvingande och berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller när (i) du anser att dina uppgifter inte är korrekta och inväntar vår verifiering, (ii) behandlingen är olaglig och du vill att behandlingen ska begränsas istället för att uppgifterna raderas, (iii) vi inte längre behöver uppgifterna för behandlingsändamålen men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller (iv) du har inväntat mot behandling baserad på intresseavvägning och inväntar vår bedömning av om våra berättigade skäl väger tyngre än dina.

Rätt till dataportabilitet

När dina personuppgifter behandlas automatiskt med ditt samtycke eller enligt ett avtal med dig som rättslig grund, har du rätt att få dina uppgifter i ett allmänt användbart och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten i Stockholm. Adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

Nordiska möbler i Broby AB
Org.nr: 559199-1103
Postadress: Box 25, 289 09 Broby
E-post: [email protected]